Naše služby

kusová, malosériová a prototypová výroba presných strojných súčiastok

3 a 5 osové CNC frézovanie

tvarové vložky a časti foriem

výroba technologických celkov a podzostáv

programovanie v systéme Heidenhain

CNC sústruženie do priemeru 300mm

Naše obrábacie centrum

Hermle C800U, 18000 ot/min, X 800 Y 600 Z 500, A ± 110° C 360°

Hermle